+34 935 550 929

Una visita que cal fer!
L’home i el medi ambient no es venen.

El 16, 17 i 18 de novembre, de 10:00h a 20:00h

Quina casa comuna volem?
Sense esperar més, sense dramatitzar, hauríem de tenir cura de la nostra casa comuna

Un treball fet pels joves, infants i les “mamans” d’ak benn